Cara Menghapus Pemformatan dalam Dokumen Word

Sekiranya anda telah menerapkan pelbagai perubahan pemformatan pada kandungan dalam dokumen anda, dan perubahan tersebut tidak berfungsi atau anda ingin memulakannya semula, anda boleh membersihkan pemformatan dengan mudah dari teks yang dipilih. Kami akan menunjukkan kepada anda beberapa cara untuk melakukan ini.

CATATAN: Di Word, ada gaya utama yang dilampirkan pada setiap perenggan, jadi setiap perubahan format yang dibuat pada perenggan tanpa mengubah gaya yang terkait mungkin tidak akan tetap. Ketika itulah anda mungkin menyedari bahawa perubahan pemformatan anda tidak berfungsi.

Untuk menghapus format dari kandungan, pilih teks yang ingin anda hapus formatnya. Untuk memilih semua teks dalam dokumen anda, tekan "Ctrl + A". Pastikan tab "Rumah" aktif. Di bahagian "Gaya", klik butang kotak dialog "Gaya".

Panel "Gaya" dipaparkan. Klik pilihan "Hapus Semua" di bahagian atas senarai gaya.

Gaya untuk kandungan yang dipilih kembali ke gaya "Normal".

Anda juga dapat memilih konten yang ingin Anda hapus formatnya dan klik butang "Hapus Semua Pemformatan" di bahagian "Font" pada tab "Beranda".

Walaupun anda menekan "Ctrl + A" untuk memilih semua kandungan dalam dokumen anda, kandungan dalam kotak teks, header, dan footer harus dibersihkan dari pemformatan secara terpisah.

Sekiranya anda tidak dapat menghapus format dari salah satu kandungan dalam dokumen anda, dokumen tersebut mungkin dilindungi dari perubahan format. Dalam kes itu, anda tidak dapat menghapus format atau memformat semula dokumen sehingga kata laluannya dikeluarkan.