Cara Menambah Nombor Slaid di PowerPoint

Semasa anda membentangkan persembahan PowerPoint, mudah untuk melupakan slaid yang sedang anda gunakan — terutamanya jika ia adalah persembahan yang besar. Untuk membantu, anda boleh menambah nombor slaid di PowerPoint untuk mengetahui kedudukan anda.

Anda tentu saja dapat menambahkan nombor slaid secara manual ke setiap slaid anda menggunakan kotak teks. Ini bukan pilihan yang kami sarankan kerana apa-apa perubahan yang anda buat (misalnya, dengan menambahkan slaid baru) memerlukan anda mengemas kini nombor slaid anda secara manual juga.

Sebaliknya, anda boleh menambahkan nombor slaid yang diperbaharui secara automatik pada semua slaid anda, termasuk slaid tersembunyi. Secara lalai, nombor slaid ini akan muncul di footer slaid anda, tetapi anda boleh memindahkan dan memformat nombor slaid anda dengan mengedit "Slide Master" untuk persembahan anda.

Tambahkan Nombor Slaid ke Persembahan PowerPoint

Untuk menambah nombor slaid, buka persembahan PowerPoint dengan beberapa slaid ditambahkan dan kemudian klik tab "Masukkan".

Dari sini, anda perlu memilih butang "Header & Footer" di bahagian "Text".

Ini akan memunculkan kotak pilihan "Header and Footer". Untuk menambahkan nombor slaid ke slaid PowerPoint anda, klik kotak centang "Nombor Slaid" di tab "Slaid".

Tekan butang "Terapkan ke Semua" untuk menambahkan nombor slaid ke semua slaid anda.

Setelah digunakan, nombor slaid anda akan muncul di setiap slaid anda di sudut kanan bawah. Sekiranya anda membahagikan persembahan PowerPoint anda ke dalam beberapa bahagian, anda perlu mengulangi tindakan ini untuk setiap bahagian.

Keluarkan Nombor Slaid dari Persembahan PowerPoint

Untuk membuang nombor slaid dari persembahan PowerPoint, anda boleh mengikuti langkah yang serupa dengan yang ditunjukkan di atas.

BERKAITAN: Cara Menghapus Nombor Slaid dari Slaid PowerPoint

Tekan Sisipkan> Header & Footer untuk memaparkan pilihan header dan footer PowerPoint. Di kotak "Header and Footer", hapus centang pilihan kotak "Slide number".

Anda boleh membuang nombor halaman dari hanya slaid yang dipilih saat ini dengan mengklik "Terapkan" atau ke semua slaid anda dengan mengklik butang "Terapkan ke Semua".

Format Nombor Slaid di PowerPoint

Anda boleh memformat nombor slaid anda menggunakan PowerPoint Slide Master untuk membuatnya muncul dalam fon, saiz, warna, atau posisi yang berbeza.

BERKAITAN: Cara Membuat Slide Master di Microsoft PowerPoint

Untuk melakukan ini, klik Lihat> Slaid Master dari bar pita.

Ini akan memuatkan skrin pengeditan Slide Master. Anda akan melihat kedudukan terkini nombor halaman anda sebagai kotak teks di bahagian kanan bawah slaid.

Anda boleh memindahkan kotak teks ke kedudukan lain untuk memindahkan nombor slaid anda di semua slaid anda.

Untuk mengedit format teks nombor slaid, pilih kotak teks dan kemudian pilih tab "Rumah" pada bar pita.

Anda kemudian dapat mengedit pilihan pemformatan teks menggunakan opsi yang tersedia di bahagian "Font" dan "Paragraf".

Sebagai contoh, menekan butang "Tebal" akan menjadikan nombor slaid muncul dengan tebal di semua slaid.

Setelah anda memformat nombor slaid anda, kembali ke tab "Slide Master" pada bar pita dan kemudian pilih butang "Tutup Master View".

Nombor slaid anda akan dikemas kini dengan format baru di semua slaid anda, bergantung pada perubahan yang anda buat.