Cara Menambah Tarikh dan Masa Semasa di Helaian Google

Daripada memasukkan masa dan tarikh secara manual ke dalam hamparan Helaian Google, anda boleh menggunakan fungsi SEKARANG dan HARI INI. Fungsi-fungsi ini menunjukkan waktu atau tarikh terkini, diperbarui semasa spreadsheet anda berubah atau secara berkala.

Walaupun fungsi SEKARANG dan HARI INI kerap dikemas kini, anda boleh memasukkan cap waktu atau tarikh yang tidak dikemas kini dengan cepat menggunakan pintasan papan kekunci.

Menambah Masa dan Tarikh Semasa Menggunakan SEKARANG

Menambah masa dan tarikh semasa dalam hamparan Helaian Google menggunakan fungsi SEKARANG hampir terlalu mudah. Fungsi SEKARANG tidak memerlukan argumen tambahan, tetapi anda perlu memformat sebarang sel menggunakan SEKARANG hanya untuk menunjukkan waktunya.

Untuk memulakan, buka hamparan Google Spreadsheet anda atau buat yang baru, klik pada sel kosong, dan taip =NOW().

Setelah dimasukkan, hamparan Google Spreadsheet anda harus menggunakan format standard untuk SEKARANG formula yang memaparkan cap waktu dengan kedua-dua masa dan tarikh semasa.

Google Spreadsheet juga akan menggunakan format tanggal dan waktu yang sesuai dengan tempat anda, yang dapat anda ubah dalam tetapan Google Sheets anda dengan mengklik File> Tetapan Spreadsheet. Contoh di atas menggunakan pemformatan tarikh UK (DD / MM / YY).

Biasanya, cap waktu yang dihasilkan oleh formula yang menggunakan fungsi SEKARANG akan dikemas kini hanya apabila hamparan anda berubah. Anda boleh mengubah tetapan spreadsheet anda untuk diperbaharui setiap minit atau setiap jam juga.

Untuk melakukan ini, masukkan tetapan Helaian Google (Fail> Tetapan Spreadsheet), klik pada tab "Pengiraan", dan kemudian pilih frekuensi kemas kini dari menu lungsur turun "Pengiraan semula".

Mencari Tarikh Menggunakan Fungsi HARI INI

Sekiranya anda ingin memaparkan tarikh terkini sahaja, anda boleh menggunakan fungsi HARI INI sebagai alternatif SEKARANG. Rumus yang menggunakan fungsi HARI INI biasanya memaparkan tarikh dalam format DD / MM / YY atau MM / DD / YY, bergantung pada tempat anda.

Seperti SEKARANG, fungsi HARI INI tidak mempunyai hujah. Klik pada sel kosong dan taip =TODAY()untuk memasukkan tarikh semasa.

Sel dengan formula HARI INI akan dikemas kini setiap hari. Anda boleh mengubah format untuk menggunakan teks atau angka jika anda mahu.

Memformat Formula SEKARANG atau HARI INI

Seperti yang telah kami tunjukkan, fungsi SEKARANG biasanya tidak berfungsi untuk menunjukkan cap waktu yang memaparkan masa dan tarikh.

Sekiranya anda ingin mengubahnya, anda perlu mengubah pemformatan untuk sebarang sel menggunakan fungsi SEKARANG. Anda juga boleh mengubah format formula menggunakan fungsi HARI INI dengan cara yang sama.

Untuk memaparkan tarikh semasa sahaja, pilih sel anda (atau sel) dan klik Format> Nombor> Tarikh. Untuk memaparkan waktu semasa tanpa tarikh, klik Format> Nombor> Waktu sebagai gantinya.

Anda boleh menyesuaikan format tarikh atau masa anda dengan mengklik Format> Nombor> Lebih Banyak Format> Lebih Banyak Format Tarikh dan Waktu.

Dari sini, anda boleh menyesuaikan format tarikh dan waktu untuk menggunakan teks, nombor, atau watak tambahan seperti garis miring ke depan.

Ini boleh digunakan untuk formula SEKARANG dan HARI INI.

Dengan pemformatan khusus yang diterapkan, formula yang menggunakan fungsi SEKARANG dapat digunakan untuk menampilkan waktu atau tanggal terkini di spreadsheet Google Sheets anda dalam berbagai format.

Memasukkan Waktu Statik atau Tarikh ke Helaian Google

Sekiranya anda ingin menambahkan waktu atau tarikh semasa ke dalam hamparan Google Spreadsheet anda, tetapi anda tidak mahu mengemas kini, anda tidak boleh menggunakan SEKARANG atau HARI INI. Anda harus menggunakan jalan pintas papan kekunci.

Untuk memasukkan tarikh semasa, klik pada sel kosong anda, dan kemudian klik Ctrl +; Kekunci (separa titik dua) pada papan kekunci anda.

Untuk memasukkan masa semasa, klik Ctrl + Shift +: (titik dua) pada papan kekunci anda.